Vaasan keskussairaalassa tartuntoja | 6 tartuntaa ja alueella 15 uutta koronatapausta

0
H-talon rakennustyömaa on jo tästä kuvasta edistynyt melkoisesti

Aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastus-toiminta suositellaan keskeyttämään välittömästi.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontui perjantaina 29.1.2021 jo toistamiseen kuluneen viikon aikana. Syynä on alueen nopeasti heikentynyt koronavirustilanne. Alueen todettiin jälleen siirtyneen viruksen leviämisvaiheeseen.

Ilmaantuvuusluku alueella on nyt 71. Viimeisen vuorokauden aikana alueella on todettu 15 uutta koronatapausta. Myös edeltävinä vuorokausina todettujen tapausten määrä on ollut korkea. Erityisen huolestunut ryhmä on alueella todetuista virusmuunnoksista, jotka ovat peräisin Isosta-Britanniasta. Niiden määrä on kasvanut viikon loppua kohden.

Vähemmän sosiaalisia kontakteja, ryhmäharrastustoiminta tauolle

Ryhmä antoi Pohjanmaan alueelle seuraavat uudet vahvat suositukset, jotka astuvat voimaan välittömästi tänään 29.1.2021:

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä on esittänyt 26.1.2021 pyynnön alueen kunnanjohtajille, jotta jokaisessa alueen kunnassa ja kaupungissa varmistetaan, että seuraava tieto on tavoittanut ja että se on myös ymmärretty kuntien ja kaupunkien uskonnollisissa yhteisöissä ja ulkomaalaistaustaisen väestön keskuudessa:

o   Yksityistilaisuuksia koskee enimmillään 10 hengen kokoontumissuositus

o   Karanteenin noudattaminen ja sen merkitys

Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta suositellaan vahvasti keskeyttämään välittömästi 29.1.2021 alkaen. Suositus on voimassa 28.2.2021 saakka. Tämän lisäksi kaikessa toiminnassa tulee huolehtia, että pystytään varmistamaan vähintään 2 metrin suojaetäisyys. Vahva suositus esitetään myös yksityisille vapaa-ajan toimintaa järjestäville tahoille. Tilannetta arvioidaan uudelleen ennen ajanjakson päättymistä.

Vahva vetoomus alueen asukkaisiin, jotta ikäihmisiä ja sairaita, jotka ovat hoidossa, suojataan virustartunnalta. Vierailtaessa tulee käyttää kasvomaskia, ei visiiriä, mistä poikkeuksena vierailijat, joilla on terveydellisiä syitä käyttää visiiriä kasvomaskin sijasta. Omaisten tulee huolehtia kahden metrin suojaetäisyyden pitämisestä.  Vahva suositus on voimassa 29.1.2021 alkaen.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä ryhmä vetoaa kaikkiin Pohjanmaan alueella, että jokainen vähentää fyysisesti tapahtuvien sosiaalisten kontaktien määrää 29.1.2021 alkaen alueen huolestuttavasti heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Suositus on voimassa 28.2.2021 saakka. Tilannetta arvioidaan uudelleen ennen ajanjakson päättymistä.

Hoitohenkilökunnan ja muun sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevän henkilökunnan tulee aina käyttää kasvomaskia tai kasvomaskia ja visiiriä yhdessä, mutta ei pelkästään visiiriä. Suositus on voimassa 29.1.2021 alkaen.

Testaukset Vaasan satamassa alkavat viikolla 5

Ryhmä tiedotti myös, että koronavirustestaaminen maahan saapuvilta matkustajilta aloitetaan Vaasan satamassa viikon 5 aikana. Testaamisesta vastaa Vaasan sairaanhoitopiiri omana toimintanaan.  THL:n antaman ohjeistuksen mukaan testaaminen ei koske raskaan liikenteen kuljettajia vaan henkilöliikennettä.

Pohjanmaan koronatilanteen tunnusluvut kootusti
Epidemian vaihe Pohjanmaalla: leviämisvaihe (perjantai 29.1.2021)
Alueellinen ilmaantuvuus (14 vrk): 71 (perjantai 29.1. 2021)
Koronavirustartuntojen määrä yhteensä: 1557 (perjantai 29.1.2021)
Positiivisten näytteiden osuus (viimeisin viikko, keskiarvo): 3,62 %

Henkilöstön koronavirustartunnat vaikuttavat Vaasan keskussairaalan toimintaan

Koronavirustilanne on heikentynyt Vaasan sairaanhoitopiirin alueella nopeasti. Tartuntoja on todettu myös kuudella Vaasan keskussairaalassa työskentelevällä henkilöillä sekä sairaalassa hoidettavilla potilailla kahdella eri osastolla. Virukselle altistuneet noin kolmekymmentä henkilöä on asetettu karanteeniin. Potilaille, joita asia koskee, ja heidän omaisilleen on tiedotettu asiasta.

Tilanne vaikuttaa Vaasan keskussairaalan toimintaan ja aiheuttaa tilapäisiä muutoksia vuodeosastopaikkoihin, yksikköjen toimintaan ja elektiiviseen toimintaan. Kirurginen osasto A3 suljetaan toistaiseksi ja osaston potilaat hoidetaan eristettyinä muilla osastoilla.

Toimia tilanteen hillitsemiseksi

Keskussairaalan valmiustilaa on nostettu tehostetun valmiuden tilaan. Virukselle altistuneet henkilöt on asetettu karanteeniin ja myös virukselle edes mahdollisesti altistuneita henkilöitä testataan matalalla kynnyksellä. Opiskelijaharjoittelut ja kaikki koulutukset on keskeytetty 14.2. saakka.

Vierailuja sairaalassa ei suositella

Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeää, että ulkopuoliset vierailijat käyttävät kasvomaskia, huolehtivat käsihygieniasta ja pitävät kahden metrin suojaetäisyyden muihin henkilöihin. Omaisia pyydetään harkitsemaan vierailun välttämättömyyttä.

Ilmaantuvuusluku Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on nyt 71. Viimeisen vuorokauden aikana alueella on todettu 15 uutta koronatapausta. Myös edeltävinä vuorokausina todettujen tapausten määrä on ollut korkea. Erityisen huolestunut ryhmä on alueella todetuista virusmuunnoksista, jotka ovat peräisin Isosta-Britanniasta. Niiden määrä on kasvanut viikon loppua kohden. Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä totesi 29.1. alueen siirtyneen jälleen viruksen leviämisvaiheeseen.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI