Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen kokous 10.10.2022

Soinin kunnanhallitus merkitsi tiedokseen tytäryhtiöiden katsaukset keväällä annetun konserniohjauksen perusteella käynnistetyistä toimenpiteistä.

Iiroojärven rantaosayleiskaavan päivittämisen ohjausryhmä valittiin. Ohjausryhmään kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Marjut Sillanpää, tekninen johtaja Risto Rinne ja rakennustarkastaja/ympäristösihteeri Sami Sironen.

Kunnanhallitus valitsi kevään eduskuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan. Kunnantalon valtuustosali toimii vakiintuneesti ennakkoäänestyspaikkana ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän purkamista valmistelevan ohjausryhmän Soinin kunnan edustajiin lisättiin kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi.

Konserni- ja omistajaohjauksen ajankohtaisissa asioissa kunnanjohtaja tiedotti Kuussoten purkamisen valmistelusta sekä kunnan poikkeustilanteiden valmiudesta ja varautumisesta.

Kokouksen jälkeen, kunnanhallituksen iltakoulussa, jatkettiin tulevan vuoden talousarvion valmistelua.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI