Virrat antoi selvityksen Pirkanmaan hyvinvointialueelle

0

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina (21.2.) Pirkanmaan hyvinvointialueelle selvityksen sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista tiloista.

Lisäksi hyvinvointialueelle annettiin arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Lisäksi kaupunginhallitukselle annettiin oikeus tehdä selvitykseen vaadittavat täydennykset selvityksen antamisen jälkeen. Hyväksytyssä selvityksessä siirtyvää henkilöstöä olisi 42  (31.12.2022). Määrään ei sisälly Keiturin Sote Oy:n henkilöstöä. Palkkakulut (vuosipalkka) olisivat 1.782340 euroa, sivukulut 383740 euroa ja lomapalkkavelka 260.770 euroa.

Valtuutettu Pentti Tikkanen (kok.) kantoi huolta toimitilojen vuokrista. – Tässä selvityksessä luetellaan ne tilat, mutta kolme vuotta plus yksi vuosi vuokrien osalta  kiinnostaa aika lailla meikäläisiä. Vuokrissa puhutaan noin 1,5 miljoonan rahamäärästä, jota tilapalvelu perii vuokrina. Tämä on tarkan euron kohta, että saamme vähintäänkin sen. Tarkennettuna, ettei ainakaan jäädä häviölle vuokrien määrittelyssä. Pelkästään terveyskeskuksen vuokra on 600.000 euroa. Kun puhutaan isosta rahasta ja sen takia se kiinnostaa, korosti Pentti Tikkanen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reijo Koskelan (kesk.) mielestä Pentti Tikkanen käytti erittäin hyvän puheenvuoron. – Tulevien asetusten antamissa mahdollisuuksissa asiaa tullaan valmistelemaan huolellisesti.

Hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouskutsujen julkaiseminen ja kokousajat vuonna 2022. Seuraava kokous on 21.3., huhti-toukokuu varaus kokoukselle, 13.6. (vuoden 2021 tilinpäätös, strategian toteutuminen 2021, osavuosikatsaus 30.4.2022, talousarvion raami 2023), 10 tai 24.10. (2022 osavuosikatsaus 31.8.2022) ja 28.11 (talousarvio 2023). Kaupunginvaltuuston kokouskutsut saatetaan tiedoksi kaupungin verkkosivuilla: ilmoitus valtuuston kokouksesta julkaistaan ennen kokousta Suomenselän Sanomissa. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdessä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan myös valtuustoryhmien kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle tiedoksi. Kokouksen lopuksi jätetiin kaksi valtuustoaloitetta. -jr


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI